BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

De vereniging Bullmastiff Club Nederland heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Bullmastiff.
 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van dit ras in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen liefhebbers en fokkers van dit ras.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen.
 • Het organiseren van exposities.
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van honden van dit ras.
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen dit ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen.
 • Het bijhouden van een register van raszuivere Bullmastiffs.
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van de Bullmastiff betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van de Bullmastiff gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren.
 • Het uitgeven van een clubblad of een periodiek.
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie.
 
Ga naar boven