BMCN Familiedag 2018

Op zondag 13 mei 2018 organiseert de BMCN weer een familiedag met spelletjes voor uw hond, gedragstest, barbecue, springkussen voor de kids enz

Meer informatie

Lidmaatschap BMCN

Door dit formulier in te vullen meld ik mij aan voor het lidmaatschap of donateurschap van de BMCN;
(gedurende de ballotageperiode word een aangemeld lid of gezinslid aangenomen als aspirant-lid)
Wat wilt u aanmelden?*

Ongeldige invoer

* Het donateur zijn biedt de mogelijkheid voor mensen woonachtig buiten Nederland om het clubblad te ontvangen, zij hoeven niet aan het fokreglement te voldoen en kunnen ook geen aanspraak maken op de rechten die de Nederlandse leden wel genieten. Voor hen geldt ook geen ballotageperiode.

Lidmaatschapsnummer*
Ongeldige invoer

Voornaam*
Ongeldige invoer

Achternaam*
Ongeldige invoer

Geslacht*

Ongeldige invoer

Geboortedatum Hoofdlid*
Ongeldige invoer

Adres*
Ongeldige invoer

Postcode Woonplaats*
Ongeldige invoer

Telefoon
Ongeldige invoer

E-mail*
Ongeldige invoer

Wilt u een gezinslid toevoegen?*

Ongeldige invoer

Naam gezinslid*
Ongeldige invoer

Geslacht gezinslid*

Ongeldige invoer

Geboortedatum gezinslid*
Ongeldige invoer

Wilt u een gezinslid toevoegen?*

Ongeldige invoer

Naam gezinslid*
Ongeldige invoer

Geslacht gezinslid*

Ongeldige invoer

Geboortedatum gezinslid*
Ongeldige invoer

Welke inschrijving wilt u doen?*

Ongeldige invoer

Totaal:
€ 0.00

Door insturen van dit formulier verklaart het aspirant-lid (of aspirant gezinslid) zich akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging (donateurs uitgezonderd). Na acceptatie van uw lidmaatschap zullen deze u zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Tevens verklaart ondergetekende zich akkoord met betaling van de contributie.
Kies uw betaalmethode

;

Ga naar boven